11 februari 2020 – Huishoudelijke vergaderingen

Huishoudelijke vergaderingenOp dinsdag 11 februari 2020 houdt de VERON afdeling Wageningen zijn huishoudelijke vergadering. De reglementen schrijven voor dat deze avond alleen toegankelijk is voor VERON leden van de afdeling A43.  Maar ook door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON leden zijn welkom.

Onder andere komen deze aaan de orde:

Agenda

  • het jaarverslag van de afdelingssecretaris
  • het financieel overzicht van de afdeling over 2019
  • voorstellen voor de verenigingsraad
  • verkiezing afgevaardigden naar de verenigingsraad
  • verkiezing bestuursleden
  • kascontrolecommissie verkiezing
  • de begroting over het lopende verenigingsjaar

Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VRZA afdeling Zuid Veluwe plaatsvinden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in afzonderlijke ruimtes houden.

Na afloop komen we weer bij elkaar om een paar gemeenschappelijke agendapunten zoals knutselprojecten, excursies en andere zaken te bespreken.

Ook is er tijd voor onderling QSO na afloop van huishoudelijke vergaderingen. De avond wordt gehouden in de kantine van de korfbalvereniging C.K.V Reehorst, aanvang 20.00u.

Zaal open om 19.30u.

QSL kaarten in ontvangst nemen en inleveren bij Gerrit Plasman en ook voor het uitlenen van tijdschriften, zoals QST, RadCom en Funk Amateur.