Dinsdag 13 maart 2018 – Lezing ‘Spoetnik’ door PA0PJE

Op dinsdag 13 maart hebben we weer een interessante lezing. Die wordt verzorgd door Peter Eijlander, PA0PJE, en gaat over de historie van de lancering van de eerste kunstmaan of satelliet genaamd ‘Spoetnik’. Die lancering sprak tot de verbeelding en menig amateur heeft in die periode geprobeerd om de signalen op te pikken. De lezing is een combinatie van historische feiten over die eerste zender in de ruimte, een verhaal over het maken van dat eenvoudige zendertje en een onderzoek naar de reden dat er destijds zo geheimzinnig over werd gedaan. Peter zal ook aandacht besteden aan de activiteiten van een groepje zendamateurs (waaronder Peter zelf) om met replica’s van die zender verbindingen te maken op de ‘Spoetnikdag’ op 4 oktober en de 21 daarop volgende dagen. Het wordt dus weer de moeite waard om deze clubavond te bezoeken. Belangstellenden zijn altijd welkom om eens kennis te maken met onze mooie hobby. Kom eens kijken hoe het er op onze gezamenlijke verenigingsavonden aan toe gaat.

Maandag 12 maart 2018 – Valleironde

Valleironde PI4WAG of PI4EDE om 20.30uur op 145.250MHz.

Dinsdag 13 februari 2018 – Huishoudelijke vergadering

Op dinsdag 13 februari 2018 houdt de VERON afd. Wageningen zijn huishoudelijke vergadering. Volgens de reglementen is die alleen toegankelijk voor VERON leden van de afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON leden. Op deze avond komen aan de orde: het jaarverslag van de afdelingssecretaris, het financieel overzicht van de afdeling over 2017, voorstellen voor de verenigingsraad, verkiezing afgevaardigden naar de verenigingsraad, verkiezing bestuursleden, verkiezing kascontrolecommissie en de begroting over het lopende verenigingsjaar. Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VRZA afd. Zuid Veluwe worden gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in afzonderlijke ruimtes houden. Na afloop komen we weer gezellig bij elkaar voor onderling QSO en het halen en brengen van tijdschriften en QSL-kaarten.

Maandag 12 februari 2018 – Valleironde

Valleironde PI4WAG of PI4EDE om 20.30uur op 145.250MHz.

WhatsApp groep

Naast de verenigingsavonden en de Valleironde is er voor leden van de afdeling een WhatsApp groep, waarin de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld. Aanmelden kan door een e-mail met je 06 nummer en roepletters te sturen naar de secretaris van de afdeling.