08-10-2013 – Foto’s Meetavond

8 oktober 2013 – Uitslag enquête samenwerking VRZA, meetavond

Dinsdag 8 oktober 2013 was een belangrijke datum in de historie van de VERON afdeling Wageningen. Fred Verburgh (PA0FVH) maakte de uitslag van de VERON enquête bekend over het voortaan samen met de VRZA afdeling Zuid-Veluwe organiseren van verenigingsavonden en over de locatie waar die avonden gehouden gaan worden. Bijna driekwart van de VERON leden hadden gereageerd. Unaniem was men voor het gezamenlijk houden van verenigingsavonden en de overgrote meerderheid van de VERON leden is positief om voorlopig de sportkantine van korfbalvereniging CKV Reehorst in Ede daarvoor te bestemmen. Met als kanttekening dat de voorkeur uitgaat naar een locatie in Bennekom om op die manier de reistijd van mensen uit de Betuwe binnen de perken te houden. Wel moeten dan de voorzieningen gelijkwaardig zijn aan die in Ede en dat geldt ook voor de huurprijs. Hierna bleek dat een stemronde onder de VRZA leden een unanieme goedkeuring opleverde voor het samen optrekken van beide verenigingen. Beide verenigingen zullen hun zelfstandige status behouden. We werken samen, houden gezamenlijke clubavonden en betalen gezamenlijk de kosten. Beide besturen hebben ter plekke besloten om de knoop door te hakken en vanaf 2014 alle avonden gezamenlijk te houden op de 2e dinsdag van de maand, voorlopig in Ede en ook de Wageningse en Edese ronde op 2 meter gezamenlijk te gaan draaien op de maandag vóór de verenigingsavond.

De opkomst was uitstekend, ongeveer 30 VERON en VRZA leden waren op komen dagen, o.m. voor de mogelijkheid om te meten aan apparatuur en antennes. Robert (PA1RK) had een grote hoeveelheid mooie en vooral zware meetapparaten meegebracht, w.o. een network analyser en een meetzender. Andere OM’s hadden de berg meetapparatuur aangevuld met een oscilloscoop, een counter en HF apparatuur voor metingen aan transceivers. Er was een ruime belangstelling, de een kwam met een zelfgebouwde dummyload, de ander met een transceiver of een antenne. Iedere inbrenger wist na afloop of zijn apparaat wel of niet goed functioneerde. Intussen was het gezellig door onderling QSO, het nuttigen van consumpties en het bekijken van de zojuist ontvangen QSL kaarten. Om half elf keerden de laatste OM’s huiswaarts na het bijwonen van deze gedenkwaardige avond.

Foto’s

Mans PA0MBJ

 

10 september 2013 – Lezing WSPR door Mans PA0MBJ

Ook deze avond is weer gezamenlijk gehouden met de VRZA afdeling Zuid Veluwe. De opkomst was weer goed en nadat iedereen van koffie met een koekje was voorzien barstte het ge-WSPR los. Fred (PA0FVH) en Mans (PA0MBJ) legden aan de hand van een Powerpoint presentatie uit was WSPR precies is en hoe het technisch in elkaar steekt. WSPR staat voor Weak Signal Propagation Reporter. Het werd al snel duidelijk dat je met deze techniek een mooi middel in handen hebt om de propagatie op de HF banden te checken, je antennes op effectiviteit te controleren en om met héél weinig vermogen héél erg ver je call en locatorcode te deponeren in de ontvanger van andere WSPR stations. Het leuke is dat je na inloggen op WSPR-net meteen de resultaten ziet op een wereldkaart en ook  in tabelvorm. Het kost niet veel moeite om te starten met WSPR-en. Alleen al door in te loggen op WSPR-net kun je de resultaten zien van de actieve stations. Als je de ontvanger aan je computer hangt kun je actief deelnemen als reporter station als je de WSPR software downloadt. De WSPR codes van andere stations worden via een internet verbinding vanaf jouw computer ge-upload naar de WSPR server. Een leuke activiteit, ook voor luisterstations dus… Wil je ook zendend deelnemen dan kun je via een CAT verbinding tussen PC en de transceiver zelf op de banden verschijnen en kijken hoe ver je komt en hoe goed (of slecht) je antenne het doet. Heb je geen zin in gerommel met CAT verbindingen dan is het ook mogelijk om een van de diverse bouwkitjes te kopen die als stand-alone zender jouw call en locatorgegevens uitzenden. Een paar uurtjes knutselen en je bent in de lucht! Het werd op onze clubavond duidelijk dat WSPR een leuke en nuttige uitbreiding van onze hobby is. De stemming zat er weer goed in, QSL kaarten werden ingeleverd of opgehaald en tijdschriften geleend. Om een uur of tien was iedereen weer voldaan huiswaarts gegaan.
Voor diegenen die nieuwsgierig geworden zijn: hieronder is het resultaat te zien van een half uurtje WSPR-en op 20 meter waarbij je ogenschijnlijk zonder inspanning de halve aardbol rond gaat met je signaal (ZL4VV).

Fred PA0FVH

3 januari 2012 – Nieuwjaarsbijeenkomst – Project TESTA

Traditionele Nieuwjaarbijeenkomst met:

•    Nieuwjaarswensen met verwarmende drankjes
•    Lezing “Project TESTA, antenne analyzer” door Thijs PE1JNT.

Fred PA0FVH

18 oktober 2011 – VRZA en Veron afdelingen doen het samen

De geplande bijeenkomst op 18 oktober 2011 van de VRZA samen met de Veron op het adres van de VRZA in Ede is uitstekend bezocht. Op het drukste moment waren we met ruim dertig personen. Een flink aantal Veron leden was naar Ede gekomen om de avond bij te wonen en, voor zover we elkaar niet kenden, nader kennis te maken. Natuurlijk stond “meten is weten”, het onderwerp van de avond, voorop maar men wist elkaar ook zonder de meetapparatuur goed te vinden. Diverse amateurs hadden apparatuur meegenomen die ze wel eens op de pijnbank wilden leggen om nu eindelijk eens te weten waar hun apparatuur toe in staat was. Of dat nu ging om de gevoeligheid bij de ontvangst of de nauwkeurigheid van de frequentie, of het uitgestuurde vermogen, het kon allemaal gemeten worden. Robert PA1RK had daarvoor een arsenaal aan meetapparatuur meegenomen wat varieerde van een eenvoudige veldsterktemeter tot aan een volledig uitgeruste spectrum analyzer en een True RMS meter. Zelfs een dummy-load van 1 kW ontbrak niet. Kortom, aan het meeste kon worden gemeten en ik vrees dat Robert geen tijd heeft gehad om rustig koffie te drinken. Anderen maakten gebruik van deze avond voor een uitgebreid onderling QSO en daar was ook alle gelegenheid voor natuurlijk De avond was tenslotte bedoeld om de onderlinge banden te versterken. Het was gezellig en de stemming zat er goed in. Aangezien een aantal amateurs van beide afdelingen meedoen met het Antenne Analyzer bouwproject zijn ook daar nog wat mededelingen over gedaan. Het enthousiasme voor dit project is dermate groot dat zich spontaan nog amateurs aanmeldden om deel te nemen. Het totaal aantal bouwers ligt nu rond de 15 personen.

Samenwerking
Beide besturen waren aan het einde van de avond dan ook zeer tevreden over de opkomst en het verloop van de avond. Volgend jaar maart gaat de VRZA afd. Zuid-Veluwe op bezoek bij de Veron in Wageningen voor eenzelfde gezamenlijke avond. Waar elders in het land al meer VRZA/Veron vrijages plaatsvinden gaat dat wellicht in de naaste toekomst ook vaker bij beide afdelingen voordoen en waarom ook niet. We bedrijven dezelfde hobby, dus waarom dat dan niet samen doen!
Op termijn vrees ik dat het draagvlak voor twee onafhankelijke verenigingen door de vergrijzing en de zeer geringe aanwas niet meer voldoende zal zijn zodat beide verenigingen wel samen moeten gaan om onze belangen naar buiten toe te behartigen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er een volledig nieuwe vereniging moet worden opgericht om deze belangen te behartigen zodat “oud zeer” tussen beide verenigingen verdwijnt. Ik weet er al een naam voor: VZN, de Verenigde Zendamateurs Nederland. Het zou hoog tijd worden.

Foto’s

Wolter Nijmeijer, PA5WN
Waarnemend voorzitter VRZA afdeling “Zuid-Veluwe”