Dinsdag 13 februari 2018 – Huishoudelijke vergadering

Op dinsdag 13 februari 2018 houdt de VERON afd. Wageningen zijn huishoudelijke vergadering. Volgens de reglementen is die alleen toegankelijk voor VERON leden van de afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON leden. Op deze avond komen aan de orde: het jaarverslag van de afdelingssecretaris, het financieel overzicht van de afdeling over 2017, voorstellen voor de verenigingsraad, verkiezing afgevaardigden naar de verenigingsraad, verkiezing bestuursleden, verkiezing kascontrolecommissie en de begroting over het lopende verenigingsjaar. Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VRZA afd. Zuid Veluwe worden gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in afzonderlijke ruimtes houden. Na afloop komen we weer gezellig bij elkaar voor onderling QSO en het halen en brengen van tijdschriften en QSL-kaarten.