Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief van de VERON afdeling Wageningen en de VRZA afdeling Zuid Veluwe verschijnt 10x per jaar en is bestemd voor alle leden van beide verenigingen en voor belangstellenden. De nieuwsbrief bevat naast nieuws en wetenswaardigheden, de agenda voor de komende bijeenkomsten en een verslag van de vorige bijeenkomst.

Abonneren of het aanleveren van kopij kan door het sturen van een e-mail naar Rikus van Holland PD0IAZ (h.v.holland at hetnet.nl).