10 april 2018 – VR voorstellen en aarde tuner

Volgens de planning waren de ingekomen stukken van de Verenigingsraad van de VERON aan de beurt om behandeld te worden deze dinsdag 10 april.

Het bestuur van de afdeling had zijn best gedaan om alles in een powerpoint presentatie te krijgen om op deze manier de ingekomen stukken binnen het uur behandeld te hebben. De aanwezige stemgerechtigde leden kregen allen een meerkeuze formulier waarop ze de stukken konden beantwoorden om op deze manier wat tijd te besparen want het waren er best veel (drieëntwintig stuks maar liefst). Het lukte de voorzitter bijna om alles binnen het uur rond te krijgen en met een kleine vijftien minuten extra waren de voorstellen allen behandeld. Ondertussen stonden de VRZA leden al ongeduldig te wachten om hun collega amateurs te strikken voor een onderling QSO, de zaal was immers open voor iedereen want de stukken zijn openbaar. Na een kop koffie en een onderling QSO van de aanwezigen hadden de aanwezige bestuursleden van de VRZA en de VERON nog een aantal korte algemene mededelingen waarna werd
gestart met een korte presentatie over het in februari gekozen knutsel project: de aarde tuner. Ook hier was een powerpoint presentatie van gemaakt om het een en ander te verduidelijken en om op deze manier wat dieper op de werking van deze tuner in te gaan. Na de presentatie was er nog wat ruimte voor een kleine discussie over de te gebruiken materialen en de manier waarop we deze tuner met de belangstellenden het beste kunnen gaan bouwen.

Kortom weer een geslaagde verenigingsavond.

Coen PF1A

13 maart 2018 – Lezing Spoetnik door Peter PA0PJE

Lezing Spoetnik door Peter PA0PJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 13 maart was zoals gebruikelijk vanaf 19:30 was de zaal open voor belangstellenden van de geplande lezing. We zijn begonnen met een aantal korte mededelingen door de voorzitters van beide afdelingen waarin naast een aantal specifieke VRZA en VERON mededelingen ook eventjes kort werd ingegaan op de afwezigheid van Rikus PD0IAZ.

Rikus heeft korte tijd in het ziekenhuis doorgebracht en knapt nu weer aardig op. Rikus wij wensen je van harte beterschap en hopen dat je weer snel op de afdelings- avonden mag verschijnen.

Na de mededelingen weer gestart met een interessante lezing gehad die verzorgd werd door Peter Eijlander PA0PJE. Peter ging diep in op de historie van de lancering van de eerste kunstmaan of satelliet genaamd ‘Spoetnik’ of zoals Peter ook wel vertelde het is Russisch voor metgezel. Peter vertelde met veel enthousiasme de werking van de apparatuur aan boord van deze metgezel en over de moeilijkheden die hij had tijdens het ontdekken van de gebruikte componenten. Door het enthousiasme waarmee Peter vertelde zijn we iets later dan gebruikelijk met de pauze begonnen waarin we naast wat te drinken ook alvast een aantal vragen konden stellen over het eerste gedeelte van de lezing. Na de pauze heeft Peter het resterende deel van zijn lezing afgemaakt en konden vragen gesteld worden. Als laatste had Peter nog een prachtig filmpje over een uitbarsting op de zon die versneld werd afgespeeld. De uitbarsting van de klasse 4 zonnevlam leverde mooie beelden op. Na nog een poos te hebben nagepraat was de tijd aangebroken om huiswaarts te keren met de opgedane kennis.

Coen PF1A

13 februari 2018 – Huishoudelijke vergadering

Op dinsdag 13 Februari hielden de VRZA afdeling Zuid-Veluwe en de VERON afdeling Wageningen beide de jaarvergaderingen. Nadat beide verenigingen de vergaderingen hadden afgesloten tegen 21.00 uur was er nog ruim tijd over om gezamenlijk te kijken of we het komende verenigingsjaar nog leuke dingen kunnen organiseren. Diverse ideeën hebben de revue gepasseerd wat betreft een excursie. Enkele ideeën waren Teylers museum in Haarlem en de TU Delft. Na een korte stemming was het echter de vliegbasis Deelen die de voorkeur genoot met 16 mensen die voor stemden. Voor de lege avond in Juni werd het idee van een antenne meet avond geopperd door Gerrit PA3DDP, hetzij op locatie bij goed weer hetzij bij CKV bij minder goed weer.
Na het grote succes van het X-Phase bouwproject van 2017 leek het ons ook leuk om te kijken of we dat dit jaar kunnen evenaren met een leuk bouwproject. Ook hier werden diverse ideeën geopperd o.a. een power meter indicator, een 1 op 1 balun, een uBITX transceiver en een aardetuner alsook een SoftRock SDR ontvanger. Over de SoftRock SDR ontvanger had Luit PA0LPN een korte en duidelijke presentatie gemaakt om het een en ander te verduidelijken. Na de presentatie van Luit werd over gegaan tot stemming om te kijken welk project men het meest zag zitten. Na een korte stemming werd de aarde tuner met overduidelijk voorkeur gekozen.
Kortom een geslaagde tweede verenigingsavond met voor de besturen nog wat werk om het e.e.a. vorm te geven.

Coen PF1A