13 december 2016 – Eindejaarsavond

De traditionele eindejaarsavond werd dit keer opgeluisterd met hoog bezoek. Remy Denker, PA3AGF, Algemeen voorzitter van de VERON en Floris Wijnnobel PA1FW, landelijk voorzitter van de VRZA waren aanwezig voor een informeel bezoek om eens te zien hoe onze samenwerking tussen VRZA en VERON in de praktijk in zijn werk gaat. Een mooie gelegenheid om eens wat gedachten uit te wisselen en vragen te stellen in een ontspannen sfeer. De beide besturen hadden voor deze avond gezorgd voor een actieve spelronde in de vorm van een mini-vossenjacht en een GPS speurtocht. Gelukkig werkte het weer mee en zijn er de nodige kilometers in het donker afgelegd. Binnen was het warm en gezellig, waren er hapjes en was er tijd voor een levendig onderling QSO waar onze gasten van de hoofdbesturen geanimeerd aan deelnamen.

Foto’s

Tot slot waren de WSPR-interfaceprintjes beschikbaar die door een aantal OM’s werden aangeschaft. Voor gegadigden voor deze printjes

Mans PA0MBJ

8 november 2016 – Lezing WSPR door Mans PA0MBJ

De clubavond van november stond in het teken van WSPR. Mans PA0MBJ gaf een lezing over de werking en het gebruik van WSPR. Tijdens de uitleg van Mans was er ook een live WSPR station opgesteld, zodat we na de lezing konden zien waar het signaal was geregistreerd. In het theoretische deel ging Mans in op het door Joe Taylor K1JT ontwikkelde programma, de mode MEPT-JT, de forward error correction, de 4-FSK modulatie en dat alles binnen een bandje van 200Hz om signalen van -27dB te kunnen detecteren. Om zelf met WSPR aan de slag te gaan liet Mans ons voorbeelden zien van WSPR software op de PC gekoppeld aan de transceiver tot bouwkitjes waarmee als stand-alone zendertje het WSPR signaal kan worden uitgezonden. Mans heeft ook een printje ontworpen van een basis interface (audio en PTT) waarmee je de PC aan de transceiver kunt koppelen. Inmiddels is het printje (professionele kwaliteit, doorgemetalliseerd en met soldeermasker) beschikbaar voor de liefhebbers tegen de kostprijs van 7 Euro in onbestukte vorm (zelf SMD componenten plaatsen). Een onderdelenpakket is beschikbaar voor 11 euro. De compleet gemonteerde print is verkrijgbaar voor 20 euro. Schema, componentenopstelling en bouwaanwijzingen worden meegeleverd.
Met WSPR heb je een mooi middel in handen om de propagatie op de HF banden te checken en je antenne op effectiviteit te controleren, zoals Mans in zijn lezing liet zien.

 

Lezing van Mans PA0MBJ

 

 

Beschrijving van het printje

 

Fred PA0FVH

 

11 oktober 2016 – Verkoopavond

Al vroeg stroomden de tweedehands artikelen binnen voor onze jaarlijkse verkoping. Deze keer werd het een gigantische berg en bij de spullen waren zelfs een paar transceivers en een portofoon aanwezig. We begonnen de avond met een mini lezing van Geeuwke (PG3B) over de accucellen die de club in groten getale in voorraad heeft. Geeuwke had het wetenschappelijk aangepakt en kwam met uitgebreide testresultaten op de proppen waaruit duidelijk bleek dat na uitzoeken en testen er veel goede cellen aanwezig zijn in de voorraad. Een stimulans dus om die aan te schaffen. Daarna ging de verkoping van start onder de bezielende leiding van Wolter (PA5WN) die op virtuoze wijze de rol van afslager vervulde. En dat werd een spannende en humoristische aangelegenheid waarbij er soms fel door meerdere mensen op begeerde artikelen werd geboden. Aan het eind van de avond kon iedereen tevreden huiswaarts keren om aan de XYL uit te leggen waarom je nu in hemelsnaam die troep/dat apparaat hebt aangeschaft….  We zouden ook wat nostalgie tentoon stellen maar door de overvloed aan artikelen die voor de verkoping waren ingebracht is dat aspect een beetje in de knel gekomen. Hoewel….  Tijdens de verkoping was er een overvloed aan nostalgie te zien.

Mans PA0MBJ

13 september 2016 – Lezing “De onzichtbare oorlog”

Mans PA0MBJ

 

14 juni 2016 – DX werken door Evert PA2KW

Dinsdag 14 juni wad het dus zover: Evert Bakker (PA2KW) legde gedetailleerd uit wat je wel en niet moet doen om een DX station te werken en om niet voor rotte vis te worden uitgemaakt door de “cops”, amateurs die op de loer liggen om je op een foutje te betrappen en je dan er ongenadig van langs geven als dat gebeurt. Stap voor stap werden we ingewijd in de operating practice die nodig is om een gewild DX-station te werken met goede tips om als “kleine jongen” op het juiste moment toe te slaan. Op het eind liet Evert een paar geluidsfragmenten horen om e.e.a. te verduidelijken. Al met al een leerzame avond die pas na half elf beëindigd werd. Zeker een stimulans om de opgedane theorie zelf eens in de praktijk te gaan brengen.

Mans PA0MBJ

 

28 mei 2016 – Verslag velddag-weekend

Hoeveel geluk kan men hebben, wat hebben we een goed weer gehad. Dit tegen alle voorspellingen en verwachtingen in. Donderdagavond hebben we verzameld op de SOMA, alwaar de materiaalmannen de spullen keurig netjes klaar hadden staan. Hup alles in de auto’s en op de kar en naar Otterlo. Dit jaar was er besloten om geen tent te gebruiken i.v.m. de weersverwachtingen. We hebben heerlijk gebivakkeerd onder de ruime loods van de campingeigenaar. Vrijdag rond 14:00u kwamen de eerste mensen binnen gedruppeld en kon er begonnen worden met opbouwen. Om 16:00u stond de grote mast en een aantal andere antennes. Her en der werden er al verbindingen gemaakt. Dit jaar waren we onder andere actief met het werken van satellieten op VHF/UHF en 50/70MHz. Andere mensen waren weer aan het sleutelen of PSK’en op de korte golf.
Zaterdag kwam zoals afgesproken André PA3FIS met een kofferbak vol hypermodern meetapparatuur. Diverse SWR/powermeters, antenne tuners en andere zaken werden gemeten. Dit was top voor elkaar. Het bleef keurig droog en rond 18:00u kon de BBQ beginnen. Heerlijk vlees en salade kon gegeten worden en rond 19:30u konden we
weer flink aan de slag op de banden. Er waren af en toe openingen op 50/70MHz en Marco PA2MN en Glenn PA1GN wisten diverse malen contact te leggen met het ISS via packetradio. Ook hebben we diverse malen het ISS met het blote oog over zien komen, dit blijft toch indrukwekkend. Rond 1:30 gingen de lampen uit en de luikjes toe om vervolgens zondagochtend weer open te gaan en nog wat te rommelen. In verband met de voorspelde weersverwachtingen hebben we dit jaar iets eerder opgeruimd en waren we rond het middaguur weer terug op de SOMA.
We hebben een heerlijk weekend gehad met veel lol en er zijn mooie verbindingen gemaakt. Op naar volgend jaar.
Mijn dank aan een ieder die meegedaan heeft of meegeholpen heeft.

Erik PA7ES

10 mei 2016 – DXpeditie Iran EP6T door Ronald PA3EWP

Op onze mei-avond kwam Ronald Stuy, PA3EWP het nodige vertellen over de DX-peditie naar het eiland Kish in de Perzische golf waaraan hij heeft deelgenomen. Omdat dit eiland hoort bij Iran waren er behoorlijk wat problemen te overwinnen om de mensen en het materiaal ter plekke te krijgen. Maar dankzij een heel goede voorbereiding waarbij o.m. Iraanse overheidsmensen werden ingeschakeld is het toch gelukt om het avontuur tot een succes te maken. Jammer genoeg bleek er een grote QRM aanwezig te zijn op de locatie maar ondanks dat werden er heel veel QSO’s gemaakt. Ronalds boeiende verhaal, dat vergezeld ging van heel veel beeldmateriaal, wist de aandacht van de leden goed vast te houden. Na afloop werden tal van vragen op Ronald afgevuurd zodat het ongemerkt al over half elf was voordat iedereen huiswaarts ging.

Mans PA0MBJ

30 april 2016 – Een dagje op excursie naar Lemmer, Friesland

 

Op zaterdagmorgen 30 april zijn Kees PA0CKV, Gerrit PA3DDP, Hans PD0NCF, Geeuwke PG3B, Jelte PD2JDO, Jaap PA3BQC, Piet PA3ANH en Wolter PA5WN om kwart over negen vanaf de Soma naar Lemmer vertrokken. Het doel van de reis was de voormalige mijnenveger van de Koninklijke Marine, MS Roermond. Het schip is vandaag de dag eigendom van het Zeekadettenkorps in Lemmer. Een van de leden van dat zeekadettenkorps is Jacob Breimer PE1OTB, oud lid van de VRZA afd. Zuid-Veluwe en een van de redenen van ons bezoek aan Lemmer.
Lang geleden hadden we al eens een uitnodiging gehad van Jacob om bij gelegenheid eens op het schip te komen kijken waar Jacob wat met amateurradio bezig is. Gecombineerd met een bezoek aan het Woudagemaal was er een mooie gelegenheid om naar Lemmer af te reizen. Aangekomen in Lemmer hebben we na enig zoeken het Schip gevonden. Jacob, die ons al zag aankomen op de parkeerplaats verwelkomde ons hartelijk en heette ons welkom op het schip. Na het nodige handen schudden ging Jacob ons voor naar het schip waar we werden opgewacht door Lora. Lora, een van de vrouwelijke zeekadetten aan boord zou ons rondleiden over het schip en waar nodig uitleg geven waar we ons bevonden en wat daar te zien of gedaan werd. Zodoende volgden wij Lora naar het achterschip waar door Lora en Jacob e.e.a. over de historie van het schip werd verteld. Vervolgens zijn we via de machinekamer, de machinistenwerkplaats, kombuis, officiersverblijf, manschappenruimtes, radiohut en stuurhut over en door het schip geleid. In elke ruimte was er tijd voor uitleg en stukje bij beetje kregen wij inzicht over het wel en wee aan boord en de regeltjes die er golden. Zo werd Wolter direct uit de kombuis gestuurd toen hij belangstellend een paar passen binnen had gezet. “Sorry u mag hier niet komen i.v.m. de hygiëne, kreeg Wolter te horen. Tja, een duidelijke geval van landrot aan boord van een schip. Ook is het verboden voor de mannelijke bemanningsleden om het gedeelte van het schip te betreden waar de vrouwen hun hut hebben. Andersom natuurlijk ook. Onze meeste belangstelling ging natuurlijk uit naar de radiohut. Lees meer

12 april 2016 – VR voorstellen, coax connectors

Deze keer was het vroeg beginnen voor de VERON leden. De voorstellen voor de Verenigingsraad moesten besproken worden en de aanwezigen konden hun stem uitbrengen over ieder voorstel. Daarom begonnen we hiermee om half acht en na een half uur was dit onderdeel van de avond afgerond en waren ook de VRZA leden inmiddels gearriveerd. Hierna had Wolter had een verheugende mededeling: er was nu echt zicht op een ruimte voor de opslag van onze antennematerialen en dat nog wel tegen een redelijke prijs. Vervolgens hield Mans een korte presentatie over het monteren van coaxiale connectoren. Het werd duidelijk dat er momenteel betere PL (UHF) connectoren op de markt zijn die je solide aan een coaxkabel kunt monteren. De montagevolgorde werd door Mans stap voor stap aan de hand van afbeeldingen uitgelegd en het mooie is dat die geldt voor alle diktes coax kabel en voor meerder typen connectoren. Kortom, er heerste een gezellige en geanimeerde sfeer die mede door onderlinge QSO’s nog verder verhoogd werd.

Mans PA0MBJ

 

8 maart 2016 – Grimeton radiostation door Geeuwke PG3B

Op deze avond werd een heel pure vorm van SDR (Software Defined Radio) gepresenteerd door Geeuwke de Boer, PG3B. Geeuwke was al vroeg in de avond in de weer met antennes, laptops en andere snuisterijen om zijn experimenten uit de doeken te doen die hij heeft gedaan voor de ontvangst van het Zweedse Grimeton radiostation dat (af en toe) uitzendt op  een frequentie van 17,2 kHz. Het werd een boeiend betoog met tal van interessante wetenswaardigheden en Geeuwke voorzag zijn verhaal van een solide theoretische onderbouwing. Ook zijn inspanning om zijn “ontvangststation” te kalibreren was heel interessant en getuigde van de juiste HAM spirit. En dan te bedenken dat zijn ontvangststation in alleen maar bestaat uit een laptop met hiervoor geschikte software en een op de ingang van de geluidskaart gekoppelde loop-antenne. Het bleef niet bij theorie alleen want Geeuwke liet ook nog een paar tijdbakenstations horen en zien die continu in de lucht zijn op lage frequenties. Het was leuk op deze manier eens een ander aspect van onze radiohobby belicht te zien en om te ontdekken dat je ook radiosignalen kunt ontvangen zonder speciaal daarvoor ontworpen hardware.

Mans PA0MBJ

13/14 februari 2016 – PA6A PACC 2016

Het was de eerste keer dat de PACC contest gedraaid werd vanaf de nieuwe locatie: het reguliere onderkomen van de korfbalvereniging waar we ook alle clubavonden houden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen dus. En die kansen waren er zeker, gezien de hoge lichtmasten die de sportvelden omzomen. Een uitgelezen mogelijkheid om de antennes voor de lage banden een extra hoog te hangen. André van Silfhout PE0AVS ontpopte zich als een ware hoogte acrobaat. Onbevreesd beklom hij de lichtmasten, op verantwoorde wijze gehuld in een klimgordel. Op duizelingwekkende hoogte bracht hij katrollen aan waarmee de antennes gehesen konden worden. Een mooi gezicht, een full-size 160-meter antenne op meer dan 15 meter hoogte….  Eveneens een 80-meter antenne, een verticale 40- meter antenne midden in het water van de ijsbaan en dan nog de 20, 15 en 10 meter beams op de diverse masten. Inmiddels zat de binnenploeg ook niet stil en verzorgde de opstelling van de contest stations inclusief de ICT voorzieningen voor het loggen. Het werd nog even aanpoten, maar precies op tijd kon de contest voor ons van start gaan met onze contest callsign PA6A en werden de eerste verbindingen gemaakt. En dat ging zo de hele middag door waarna een lekkere loempia de inwendige mens weer op orde bracht. Tot zondagmiddag één uur werden punten gelogd waarna het moment was aangebroken om alles weer af te breken. Inmiddels was het weer behoorlijk verslechterd zodat het antennepark in de (natte) sneeuw neergehaald moest worden. De voorlopige resultaten zijn: aantal QSO’S 1478 waarvan 910 in SSB en 568 in CW. Het nieuwe onderkomen bleek ideaal te zijn voor zo’n contest en een stuk comfortabeler dan het SOMA gebouw. De contest deelnemers van beide verenigingen kijken met grote voldoening terug op deze mooie dagen. Misschien een stimulans voor andere leden om volgend jaar ook eens mee te doen?

Foto’s

 

 

 

 

 

 

 

Mans PA0MBJ

12 januari 2016 – Nieuwjaarsbijeenkomst

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar trok ruime belangstelling en werd opgeluisterd door een heerlijk stukje gebak bij de gratis koffie. En met ook nog twee consumptiebonnen en zoutjes op tafel is de inwendige mens weer ruimschoots aan zijn trekken gekomen. Met enige moeite wist Wolter PA5WN rond een uur of negen het geanimeerde onderling QSO te onderbreken voor de vertoning van de film: The Dawn of the Internet. Een vermakelijke film die beeldend het dataverkeer over het internet laat zien. Inmiddels is het ook duidelijk dat we de PACC contest gaan houden in deze zelfde kantine van de korfbalvereniging. Diverse leden kregen een starende blik in de ogen bij de gedachte aan full size dipolen voor 160-meter die gespannen kunnen worden tussen de lichtmasten….Kortom, een goed begin van het nieuwe jaar en de besturen werken er al hard aan om in de komende maanden weer diverse aantrekkelijke evenementen en lezingen te organiseren.

Mans PA0MBJ