We gaan weer beginnen…..

Nu de diverse versoepelingen van het kabinet ons de ruimte hebben gegeven om weer een bijeenkomst te organiseren zal onze eerste bijeenkomst in september zijn. Dit in de nieuwe locatie aan de andere kant van hetzelfde gebouw, maar nu bij de IJsvereniging. Maar, omdat de IJsvereniging op 8 september een delegatie van de KNSB op bezoek krijgt, is ons gevraagd om onze eerste post-corona bijeenkomst een weekje op te schuiven. Omdat het na deze lange onderbreking niet zoveel uitmaakt of het nu de 8e of de 15e is, zal onze eerste bijeenkomst dus op 15 september zijn!

Voorzorgsmaatregelen

Omdat Corona nog niet uit ons midden is, en omdat de gemiddelde leeftijd natuurlijk hoog is, is het wel noodzakelijk dat we de geldende regels blijven hanteren. Dat betekent dus:
• Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
• houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen en hoest of nies in uw elleboog.

In de locatie van de IJsvereniging zal het mogelijk zijn om aan deze voorwaarden te voldoen waarbij we uw op uw medewerking rekenen. Als u komt betekent dit dat u de geldende regels zorgvuldig zult naleven.