12 december 2017 – Eindejaarsavond

De eindejaarsavond voor onze twee zusterverenigingen had dit jaar een extra feestelijk tintje. Het bestuur van de VRZA afdeling Zuid Veluwe had, ter ere van hun achtste lustrum, gezorgd voor een warm en koud buffet voor de leden van beide verenigingen. Een mooi gebaar en dat buffet mocht er zijn! Iedereen heeft heerlijk gesmuld van de smaakvol bereide gerechten zodat de stemming er al goed in zat. Daarna was er een DX-quiz met een veertigtal moeilijke vragen waaruit Evert Bakker (PA2KW) als winnaar tevoorschijn kwam. De avond werd afgesloten met een wedstrijd zendertje bouwen. Drie groepen deelnemers kregen elk een setje onderdelen, een soldeerbout, schema, tangetjes en een seinsleutel. Wouter, PG2W luisterde uit op een ontvanger om te horen wie als eerste een goed geseinde call in de lucht kon brengen met het voltooide zendertje. Na een kwartier kwam de eerste zender in de lucht en beide andere zenders volgden niet lang daarna. Bij het weggaan was er voor iedereen chocoladeletter om deze zeer geslaagde avond mee af te sluiten.

Foto’s

Mans PA0MBJ

14 november 2017 – Verkoping

Op deze avond hebben we weer onze traditionele verkoopavond gehouden die opgeluisterd werd door de nieuwe hoofdredacteur van CQ-PA, Henk Smits, PE1KFC. Onze afslager Wolter, PA5WN maakte zijn reputatie weer helemaal waar en wist met verve de diverse artikelen aan de man te brengen, hetgeen diverse malen leidde tot lachsalvo’s vanuit de in ruime mate toegestroomde leden. Kortom, de sfeer zat er weer goed in en onze VRZA-gasten lieten zich qua aankopen niet onbetuigd, waarvoor namens de penningmeesters: onze dank! Zoals de gewoonte zijn de niet verkochte zaken die niet terug hoefden naar de oorspronkelijke eigenaren weer opgeslagen en worden bewaard voor de eerstvolgende vlooienmarkt in Rosmalen.

Mans PA0MBJ

10 oktober 2017 – Meetavond

 

 

 

 

 

 

 

De oktoberavond stond weer traditioneel in het teken van het meten=weten. André (PA3FIS) had gezorgd voor een scala aan exquise meetapparatuur zodat er weer gemeten kon worden aan eigenbouw knutsels. En inderdaad waren er een aantal zaken die beproefd werden zodat de eigenaar wist of hij het (zichzelf) gestelde doel had gehaald. Voor de anderen een mooie gelegenheid om intensief in onderling QSO te duiken. En zo werd het weer een gezellige avond.

Mans PA0MBJ

12 September 2017 – Lezing EMC/EMI door PA3AUV en PA3FIS

De eerste clubavond van het nieuwe seizoen werd goed bezocht. We hadden dan ook een interessante lezing op het programma staan over EMC/EMI zaken, oftewel elektromagnetische compatibiliteit en interferentie. Wij boffen dat wij twee professionele deskundigen in onze afdelingen hebben, t.w. Marcel van Dijk, PA3AUV en André Canrinus, PA3FIS. Deze twee OM’s hadden een leerzame presentatie voorbereid waarin veel duidelijk werd over de regelgeving t.a.v. eisen waaraan apparaten moeten voldoen, zowel qua uitgestraalde signalen als voor immuniteit voor uitstralingen van andere apparaten. Tijdens de presentatie kwamen ook een aantal vermakelijke en leerzame anekdotes voorbij over “onverklaarbare” storingen bij zend- en ontvang amateurs. Hieruit bleek maar weer eens dat in het vakgebied waarin onze twee sprekers werkzaam zijn het behoorlijk moeilijk kan zijn om de juiste diagnose te stellen. Het was een geanimeerde avond waarbij de deuren van het clubhonk pas na half elf werden gesloten.

Mans PA0MBJ

13 juni 2017 – Onderling QSO / vleugje techniek

Ondanks het mooie weer en dreigende vakanties was er een goede opkomst. Veel leden kwamen opdagen om hun pakketje onderdelen en de print voor de X-Phase storingsonderdrukker in ontvangst te nemen. Wolter, PA5WN opende de avond met de nodige mededelingen en een kort verslag van het zeer geslaagde velddagweekend.

Coen PF1A deed de plannen uit de doeken voor het deelnemen aan een (mini) contest bij één van onze leden thuis om de smaak te pakken te krijgen van dit deel van onze hobby. En daarna hield Mans, PA0MBJ een korte presentatie waarin de technische details van de X-Phase schakeling en bouwaanwijzingen uit de doeken werden gedaan. 21 leden zijn nu aan het knutselen geslagen. Voor liefhebbers zijn er nog een paar printjes over en ook de bijbehorende onderdelen zijn verkrijgbaar. Even melden bij Mans (pa0mbj at veron.nl).

De rest van de avond werd gevuld met onderling QSO. In juli is er alleen onderling QSO en in augustus is er geen clubavond. In september beginnen we weer.

Mans PA0MBJ

9 mei 2017 – Lezing PLC radiostoringen door PA7ES en PA0LPN

Onze leden van VRZA en VERON waren in groten getale komen opdraven om meer te weten te komen over de perikelen met de PLC (Power Line Communication) apparaatjes die meer en meer bij onze buren worden geïnstalleerd om hun internet door het huis te verspreiden met als gevolg dat onze amateurbanden verzwolgen worden door de stoorsignalen die deze misbaksel producten veroorzaken. Erik (PA7ES) deed op humorvolle wijze verslag van zijn ervaringen met dit soort ellende waarbij zijn buurvrouw een hoofdrol speelde als tegenwerkend noodlot. Erik liet zien en horen dat de X-Phase storingonderdrukker mee kan helpen om dit soort narigheid tegen te gaan. Hierna nam Luit (PA0LPN) het stokje over en ging wat dieper in op het ontwerp van dit kastje. Aan het eind van de avond was er voor de tweede keer gelegenheid om in te schrijven voor het knutselproject van deze X-Phase schakeling waardoor het totale aantal deelnemers op 22 kwam. Op dit moment is de print hiervoor in productie en wordt deze week verwacht. Inmiddels hebben alle deelnemers op één na hun wensenlijstje ingeleverd voor aanschaf van de componenten voor de print. Naar het zich laat aanzien kunnen de bouwpakketjes op de juni-avond worden uitgereikt zodat wie wil alvast kan beginnen met bouwen. In september organiseren we een of meerdere avonden om de bouw gezamenlijk aan te pakken.

Foto’s

Zie ook nieuwsbrief juni 2017

 

Mans PA0MBJ

11 april 2017 – VR voorstellen / Knutselprojecten

Omdat de VERON leden moesten vergaderen over voorstellen voor de Verenigingsraad begonnen we hiermee om half acht. De aanwezige leden hadden de gepubliceerde voorstellen van tevoren al bestudeerd zodat via een PowerPoint presentatie een snelle besluitvorming mogelijk was en de stemmen konden worden geteld.  Even na achten waren we hiermee klaar en inmiddels waren er al de nodige VRZA-collega’s binnengedruppeld zodat de eigenlijke clubavond kon beginnen. Na de inwendige mens versterkt te hebben met een kop koffie gaf Mans, PA0MBJ een korte presentatie over de vier voorgestelde knutselprojecten met daarbij een kosteninschatting. De voorstellen waren: een digitale RF Wattmeter/veldsterktemeter, de X-Phase storingsonderdrukkings schakeling, een 100 W dummyload en een componententester. Uit de eerste twee knutsels moest gekozen worden, de 3e en 4e knutsel zijn klein en kunnen samen met de grote knutsel worden gedaan. De overgrote meerderheid koos voor de X-Phase storingsonderdrukker waarvoor 11 leden belangstelling hadden. Dit project zal verder uitgewerkt worden en gaat na de zomervakantie van start. Aanmelden hiervoor is nog steeds mogelijk via PA0MBJ at VERON.nl . Voor de 100W dummyload kunnen belangstellenden de RF vermogensweerstand en de heatsink met ventilators aanschaffen via Erik, PA7ES voor 5 Euro per setje. De Banggood componententester is individueel te bestellen in China via de Banggood website. Even Googelen op Banggood component tester kit. De prijs is rond de 10 Euro en de verzending is gratis! Vraag me niet hoe dat allemaal kan voor die prijs. Het duurt wel 3 weken voordat het pakketje binnenrolt. Al met al viel er dus heel wat te beleven op onze gezamenlijke clubavond en ziet het er naar uit dat de soldeerbout binnenkort opgestookt moet gaan worden.

Mans PA0MBJ

 

14 maart 2017 – Lezing Propagatie door Rudi PA4UNX

Rudi PA4UNX

Op onze maartavond kwam Rudi Engelbertink, PA4UNX een lezing houden over propagatie. Het onderwerp mocht zich verheugen in een ruime belangstelling van onze VRZA- en VERON-leden die zeker 43-mens sterk kwamen opdagen. Na wat technische strubbelingen m.b.t. koppeling tussen laptop en beamer ging Rudi van start en legde uit wat ionisatie in de ionosfeer doet, wat de effecten zijn overdag en ’s nachts en waarom onze radiogolven zo mooi afbuigen als zij in de geïoniseerde lagen terechtkomen. De propagatiesoorten en begrippen als Fo en MUF kwamen aan bod. Ook de geomagnetische verstoringen werden besproken en tot slot behandelde Rudi de diverse propagatieprogramma’s die beschikbaar zijn om condities aan te geven. De demo van VOAPROP, een van de beschikbare propagatieprogramma’s maakte duidelijk dat zoiets onmisbaar is voor de geharde DX-jager. Kortom, het was een interessante avond waar de actieve amateur veel kon opsteken. Na de presentatie ging het onderling QSO nog geruime tijd door, geïnspireerd door de lezing en keerde men voldaan huiswaarts op een laat tijdstip.


Presentatie

 

Foto’s

Mans PA0MBJ

14 februari 2017 – Jaarvergadering

Rikus PD0IAZ en Wolter PA5WN

Zowel de VERON als de VRZA hielden op deze avond hun jaarvergadering in aparte ruimtes. Dankzij de goede voorbereiding door onze VERON secretaris en penningmeester kon de agenda vlot afgewerkt worden en waren we al om 9 uur klaar hiermee. Een tijdje later was ook de VRZA klaar met hun vergadering en konden we met het gezamenlijke deel beginnen waarin de invulling van de clubavonden, excursies en knutselprojecten werd behandeld. De sfeer zat er goed in en daardoor staan er weer een paar leuke lezingen op het programma, zijn er twee voorstellen voor een excursie en waren er wel vijf ideeën voor een knutselproject. Twee leden hadden een zelfbouw ontwerp meegenomen waar veel belangstelling voor was om na te bouwen. De besturen gaan dit verder uitwerken en komen met nadere voorstellen. Bianca, onze dame achter de bar werd in het zonnetje gezet met een bloemetje vanwege haar toewijding en zelfgebakken lekkernijen. En ook Rikus kreeg na afloop een boeket vanwege zijn inzet voor onze nieuwsbrief. Al met al kunnen we terugkijken op een levendige avond waarin we ook nog verblijd werden door de komst van een nieuw VERON lid bij de afdeling Wageningen.

Bianca ontvangt bloemen uit handen van Geeuwke PG3B

Mans PA0MBJ

10 januari 2017 – Nieuwjaarsbijeenkomst

De Valleigroep bestaande uit de VERON afdeling Wageningen en de VRZA afdeling Zuid-Veluwe begonnen het nieuwe jaar met een flinke opkomst van meer dan 30 leden. Na het handenschudden was er gratis koffie en door Bianca zelf gebakken taart wat de gezelligheid zeker ten goede kwam. Wolter, PA5WN kondigde de PACC 2017 aan waarvoor de inschrijving is geopend. We hopen op veel deelnemers uit onze verenigingen. Mans, PA0MBJ zorgde voor een technisch toetje door het houden van een korte presentatie over een 20-meter jaszak ontvangertje waarvoor hij een SMD printje van 5 x 10 cm had ontworpen. Een en ander was ter plekke te bewonderen ene ook een tweede exemplaar in aanbouw voor de 80-meterband. Intussen stonden er nootjes en andere hartige zaken op tafel en kon iedereen zijn consumptiebonnen inwisselen voor een drankje. Al met al een gevarieerde avond.


Presentatie van het 20m ontvangertje.

 

Mans PA0MBJ