Een knutselproject van Mans PA0MBJ voor een indicatie van een goede of slechte SWR. Bruikbaar op 2 meter voor vermogens tot 200W. Ook op 70cm te gebruiken, echter gevoeliger voor misaanpassing en/of hogere vermogens.

 

 

VHF Power and SWR indicator, design by Mans PA0MBJ. Indicates with a green and red LED good or bad SWR/Power output. For use on 144MHz with max. 200W. On 430MHz usable but much more sensitive for high SWR.