10 februari 2015 – Jaarvergadering

Antenne analyzerDeze avond heeft ieder jaar een officieel tintje. Zowel de VERON afdeling Wageningen als de VRZA, afdeling Zuid-Veluwe houden hun reglementaire jaarvergaderingen. Statutair dienen dit voor iedere vereniging besloten vergaderingen te zijn zodat we het eerste deel van de avond afzonderlijk vergaderen. Na afloop vormen we weer één club onder het genot van een drankje.

Jaarvergadering 2015Omdat Cor Stevens wegens verhuizing is afgetreden als VERON bestuurslid en overigens ook regulier aftredend was, moest er een bestuursverkiezing gehouden worden. Geeuwke de Boer, die als bestuurslid ad-interim al een paar maanden meedraaide was verkiesbaar. Hij was de enige kandidaat zodat een officiële verkiezing niet noodzakelijk was. Op de VERON jaarvergadering kwamen naast de verplichte nummers zoals jaarverslag, financieel verslag etc. ook een aantal zaken op tafel die beide verenigingen aangaan. Het VERON bestuur deelde mee dat er een RigExpert antenne analyzer aangeschaft wordt die VERON en VRZA leden van onze afdelingen kunnen lenen. Er werden een paar suggesties gedaan voor een excursie, o.m. naar het nieuwe verbindingsdienst museum in Amersfoort  en naar de Gerbrandy toren. Er is ook een plan om een 5-mei station op te zetten in de periode rond Bevrijdingsdag. Een task-force van zeven mensen zal dit verder gaan voorbereiden.

Mans PA0MBJ