12 februari 2019 – Jaarvergadering en lezing Radio Kootwijk door PA0JWU

Radio KootwijkOp dinsdag 12 februari 2019 houdt de VERON afd. Wageningen zijn huishoudelijke vergadering. Volgens de reglementen is die alleen toegankelijk voor VERON leden van de afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON leden.

Jaarvergadering

Op deze avond komen aan de orde:

  • het jaarverslag van de afdelingssecretaris
  • het financieel overzicht van de afdeling over 2017
  • voorstellen voor de verenigingsraad
  • verkiezing afgevaardigden naar de verenigingsraad
  • verkiezing bestuursleden
  • verkiezing kascontrolecommissie en de begroting over het lopende verenigingsjaar

Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VRZA afd. Zuid Veluwe worden gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in afzonderlijke ruimtes houden. Na afloop komen we weer gezellig bij elkaar.

Lezing Radio Kootwijk

Er staat dan een lezing op het programma die door Jan Willem Udo, PA0JWU wordt gehouden. Hij gaat ons het een en ander vertellen over de historie van Radio Kootwijk waar vroeger een reusachtige langegolfzender heeft gestaan voor de verbindingen met het voormalig Nederlands Indië in het nog altijd aanwezige gebouw. Het wordt dus een avond van HALLO BANDOENG vol nostalgie.