18 oktober 2011 – VRZA en Veron afdelingen doen het samen

De geplande bijeenkomst op 18 oktober 2011 van de VRZA samen met de Veron op het adres van de VRZA in Ede is uitstekend bezocht. Op het drukste moment waren we met ruim dertig personen. Een flink aantal Veron leden was naar Ede gekomen om de avond bij te wonen en, voor zover we elkaar niet kenden, nader kennis te maken. Natuurlijk stond “meten is weten”, het onderwerp van de avond, voorop maar men wist elkaar ook zonder de meetapparatuur goed te vinden. Diverse amateurs hadden apparatuur meegenomen die ze wel eens op de pijnbank wilden leggen om nu eindelijk eens te weten waar hun apparatuur toe in staat was. Of dat nu ging om de gevoeligheid bij de ontvangst of de nauwkeurigheid van de frequentie, of het uitgestuurde vermogen, het kon allemaal gemeten worden. Robert PA1RK had daarvoor een arsenaal aan meetapparatuur meegenomen wat varieerde van een eenvoudige veldsterktemeter tot aan een volledig uitgeruste spectrum analyzer en een True RMS meter. Zelfs een dummy-load van 1 kW ontbrak niet. Kortom, aan het meeste kon worden gemeten en ik vrees dat Robert geen tijd heeft gehad om rustig koffie te drinken. Anderen maakten gebruik van deze avond voor een uitgebreid onderling QSO en daar was ook alle gelegenheid voor natuurlijk De avond was tenslotte bedoeld om de onderlinge banden te versterken. Het was gezellig en de stemming zat er goed in. Aangezien een aantal amateurs van beide afdelingen meedoen met het Antenne Analyzer bouwproject zijn ook daar nog wat mededelingen over gedaan. Het enthousiasme voor dit project is dermate groot dat zich spontaan nog amateurs aanmeldden om deel te nemen. Het totaal aantal bouwers ligt nu rond de 15 personen.

Samenwerking
Beide besturen waren aan het einde van de avond dan ook zeer tevreden over de opkomst en het verloop van de avond. Volgend jaar maart gaat de VRZA afd. Zuid-Veluwe op bezoek bij de Veron in Wageningen voor eenzelfde gezamenlijke avond. Waar elders in het land al meer VRZA/Veron vrijages plaatsvinden gaat dat wellicht in de naaste toekomst ook vaker bij beide afdelingen voordoen en waarom ook niet. We bedrijven dezelfde hobby, dus waarom dat dan niet samen doen!
Op termijn vrees ik dat het draagvlak voor twee onafhankelijke verenigingen door de vergrijzing en de zeer geringe aanwas niet meer voldoende zal zijn zodat beide verenigingen wel samen moeten gaan om onze belangen naar buiten toe te behartigen. Het kan natuurlijk ook zijn dat er een volledig nieuwe vereniging moet worden opgericht om deze belangen te behartigen zodat “oud zeer” tussen beide verenigingen verdwijnt. Ik weet er al een naam voor: VZN, de Verenigde Zendamateurs Nederland. Het zou hoog tijd worden.

Foto’s

Wolter Nijmeijer, PA5WN
Waarnemend voorzitter VRZA afdeling “Zuid-Veluwe”