8 januari 2019 – Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019Op de januari avond stond de traditionele nieuwjaarsreceptie gepland. De avond is begonnen met het welbekende handjes schudden en nieuwjaarswensen van de leden die langzaam binnen kwamen druppelen. Bianca had weer voor een tweetal lekkere taarten gezorgd. Net zoals de koffie en thee werden deze door de beide verenigingen getrakteerd om het nieuwe verenigingsjaar in te luiden.

Ook was er gezorgd voor een consumptie bon voor iedereen zodat eenieder het glas kon heffen op het komende jaar. Rond de klok van half negen opende Mans PA0MBJ de avond officieel. Na de opening waren er nog een klein aantal mededelingen waarna Mans het woord gaf aan ondergetekende, Coen PF1A.

Na wederom een aantal korte mededelingen is Rikus PD0IAZ naar voren geroepen om eens goed in het zonnetje te zetten. Rikus heeft meer dan dertig jaar de nieuwsbrief van de beide afdelingen verzorgd en daar wilden de beide besturen en leden Rikus graag voor bedanken. Aan zo een lange inzet voor de afdelingen kan immers niet zomaar voorbij worden gegaan. Na een kleine toespraak werd, onder luid applaus, Rikus een ingelijste “laatste” nieuwsbrief overhandigd die hij een mooi plekje aan de muur kan geven ter herinnering aan deze prestatie. Deze laatste nieuwsbrief met het nummer 293 is de enige die niet van de hand van Rikus kwam. Alle overige 292 zijn allemaal door Rikus gemaakt, zoals gezegd, een hele prestatie. Rikus nogmaals bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.

Op naar de februari avond, de jaarvergadering en hallo Bandoeng.

Coen PF1A