Huishoudelijke vergadering – 14 februari 2023

jaarvergaderingenOp dinsdag 14 februari 2023 houdt de VERON afdeling Wageningen zijn huishoudelijke vergadering. Volgens de reglementen is die alleen toegankelijk voor VERON leden van de afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON leden.

Op deze avond komen aan de orde: het jaarverslag van de afdelingssecretaris, het financieel overzicht van de afdeling over het afgelopen jaar, voorstellen voor de verenigingsraad, verkiezing afgevaardigden naar de verenigingsraad, verkiezing bestuursleden, verkiezing kascontrolecommissie en de begroting over het lopende verenigingsjaar. Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VRZA afdeling Zuid-Veluwe worden gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in afzonderlijke ruimtes houden. Na afloop komen we weer bij elkaar om een paar gemeenschappelijke agendapunten zoals knutselprojecten, excursies en andere zaken te bespreken. Daarna is er tijd voor onderling QSO.