Voorstellen VR en onderling QSO – 11 april 2023

jaarvergaderingenOp dinsdag 11 april zal de VERON-afdeling Wageningen de ingekomen voorstellen voor de Verenigingsraad behandelen. Om onze gezamenlijke avond met de VRZA- afd. Zuid Veluwe niet teveel te belasten met deze VERON aangelegenheid beginnen we met de behandeling van de voorstellen om 19:30 uur en hopen we hiermee ruim binnen een uur klaar te zijn.

De rest van de avond is er gelegenheid voor onderlig QSO en we kijken of er nog een mini presentatie beschikbaar is over een nader te bepalen onderwerp. Op de maandag voor iedere clubavond is er weer om 20:30 uur de gebruikelijke uitzending van PI4EDE/PI4WAG in de Vallei-ronde op 145.250 MHz.