13 februari 2018 – Huishoudelijke vergadering

Museum vliegbasis DeelenOp dinsdag 13 Februari hielden de VRZA afdeling Zuid-Veluwe en de VERON afdeling Wageningen beide de jaarvergaderingen. Nadat beide verenigingen de vergaderingen hadden afgesloten tegen 21.00 uur was er nog ruim tijd over om gezamenlijk te kijken of we het komende verenigingsjaar nog leuke dingen kunnen organiseren. Diverse ideeën hebben de revue gepasseerd wat betreft een excursie. Enkele ideeën waren Teylers museum in Haarlem en de TU Delft.

Na een korte stemming was het echter de vliegbasis Deelen die de voorkeur genoot met 16 mensen die voor stemden. Voor de lege avond in Juni werd het idee van een antenne meet avond geopperd door Gerrit PA3DDP, hetzij op locatie bij goed weer hetzij bij CKV bij minder goed weer.
Na het grote succes van het X-Phase bouwproject van 2017 leek het ons ook leuk om te kijken of we dat dit jaar kunnen evenaren met een leuk bouwproject. Ook hier werden diverse ideeën geopperd o.a. een power meter indicator, een 1 op 1 balun, een uBITX transceiver en een aardetuner alsook een SoftRock SDR ontvanger. Over de SoftRock SDR ontvanger had Luit PA0LPN een korte en duidelijke presentatie gemaakt om het een en ander te verduidelijken. Na de presentatie van Luit werd over gegaan tot stemming om te kijken welk project men het meest zag zitten. Na een korte stemming werd de aarde tuner met overduidelijk voorkeur gekozen.
Kortom een geslaagde tweede verenigingsavond met voor de besturen nog wat werk om het e.e.a. vorm te geven.

Coen PF1A