10 december 2013 – Eindejaarsavond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gecombineerde afsluitingsavond van het jaar was weer gezellig. De leden die twee dia’s over hun hobby hadden ingeleverd vertelden met verve over datgene waar ze warm voor liepen. In veel gevallen spatte het enthousiasme eraf en werd de hun toegemeten tijd van twee minuten ruimschoots overschreden. Maar dat deerde de geïnteresseerde toehoorders niet zo te merken. Voor sommige leden was het een verrassing dat, hoewel ze geen dia’s hadden ingeleverd, toch hun naam en call samen met een dia op het scherm verscheen en ze uitgenodigd werden om iets te vertellen. De inwendige mens kwam ruimschoots aan bod. We begonnen met cake, later kwamen er zoutjes, oliebollen en lekkere hapjes bij. Een oproep om je aan te melden voor de komende PACC contest begin volgend jaar en mee te denken over de technische opzet daarvan werd met verve door Rijk gedaan. We hopen op een goede respons! Met een opkomst van meer dan 30 leden waren beide besturen ook weer dik tevreden. Ongemerkt werd het laat. De laatste leden vertrokken pas na elven en een betere indicatie voor een geslaagde avond kun je niet wensen.

Mans PA0MBJ