14 april 2015 – VR voorstellen en stickeren

QSL PA6ADinsdag 14 april was het vroeg beginnen voor de VERON leden. Vanaf half acht werden de voorstellen voor de VERON Verenigingsraad bekeken en werd erover gestemd. Binnen drie kwartier was de klus gepiept en konden de VERON leden tezamen met de inmiddels gearriveerde VRZA leden beginnen aan een gezellige avond met onderling QSO.

Ook bleek er behoefte te zijn aan clubleden met diploma Kleuterschool want er moesten een fiks aantal QSL-kaarten van de PACC voorzien worden van een sticker en een stempel. Maar met gezamenlijke krachten was ook die klus in korte tijd geklaard. Ook is afgesproken dat we de antenne- meetavond in juni net zoals het vorige jaar weer in en bij het clubgebouw gaan houden. Opgave wat je gemeten wilt hebben aan antennes kun je doen tot een week voor de juni-avond. We gaan dan weer proberen om de nodige apparatuur te laten aanrukken. En nu maar hopen op redelijk weer….

Mans PA0MBJ