8 maart 2016 – Grimeton radiostation door Geeuwke PG3B

Grimeton radiostation

Op deze avond werd een heel pure vorm van SDR gepresenteerd door Geeuwke de Boer, PG3B. Geeuwke was al vroeg in de avond in de weer met antennes, laptops en andere snuisterijen om zijn experimenten uit de doeken te doen die hij heeft gedaan voor de ontvangst van het Zweedse Grimeton radiostation dat (af en toe) uitzendt op  een frequentie van 17,2 kHz.

Het werd een boeiend betoog met tal van interessante wetenswaardigheden en Geeuwke voorzag zijn verhaal van een solide theoretische onderbouwing. Ook zijn inspanning om zijn “ontvangststation” te kalibreren was heel interessant en getuigde van de juiste HAM spirit. En dan te bedenken dat zijn ontvangststation in alleen maar bestaat uit een laptop met hiervoor geschikte software en een op de ingang van de geluidskaart gekoppelde loop-antenne. Het bleef niet bij theorie alleen want Geeuwke liet ook nog een paar tijdbakenstations horen en zien die continu in de lucht zijn op lage frequenties. Het was leuk op deze manier eens een ander aspect van onze radiohobby belicht te zien en om te ontdekken dat je ook radiosignalen kunt ontvangen zonder speciaal daarvoor ontworpen hardware.

Mans PA0MBJ