PA5WN

8 april 2014 – VR voorstellen & verkoopavond

Verkoopavond afslager PA5WNOp deze avond was er het nodige te doen. Voor de VERON leden begon de avond om half acht om vóór het officiële begin de Verenigingsraad-voorstellen te kunnen behandelen. Door het tempo erin te houden lukte het om voor 8 uur hiermee klaar te zijn. De afgevaardigden naar de VR konden de uitslagen van de stemmingen over de 7 voorstellen meenemen. Mans Jansen (PA0MBJ) gaf daarna een korte presentatie over het HF-Wattmeter knutselproject.

Leden van beide verenigingen konden zich daarna inschrijven voor deelname en voor eventueel gezamenlijke aanschaf van de benodigde componenten. Dat leverde een lijst van tien namen op. Het ziet er naar uit dat op de mei-avond de spullen voor de Wattmeter beschikbaar zullen zijn. Hierna nam Wolter Nijmeijer, PA5WN het stokje over en begon de verkoping. Onder zijn inspirerende leiding verwisselden de nodige door de leden meegebrachte hobbymaterialen van eigenaar en viel er ook het nodige te lachen. De opkomst bedroeg 38 leden die behalve voor het geboden programma ook gekomen waren voor het brengen en halen van QSL-kaarten en het lenen van tijdschriften. De besturen kijken met voldoening terug op een geslaagde avond.

Foto’s

Mans PA0MBJ