Lezing DARES door Roel PE2CFV

11 maart 2014 – Lezing DARES door Roel PE2CFV

Lezing DARES door Roel PE2CFVBijgestaan door drie mede amateurs heeft Roel PE2CFV de organisatie van DARES en werkwijze bij noodgevallen uitgelegd voor zo’n dertig aanwezigen. Na een uitleg over het ontstaan van DARES werd ingegaan op het doel van DARES namelijk het verzorgen van communicatie tijdens noodsituaties. Dit laatste als ondersteuning van overheidsdiensten bij bv het wegvallen van het C2000 systeem.

Lees meer

Jaarvergadering 2014

11 februari 2014 – Jaarvergadering 2014

Jaarvergadering 2014Onze jaarvergadering werd tegelijkertijd gehouden met die van de VRZA afd. Zuid Veluwe. Beide clubs betrokken verschillende zaaltjes om ongestoord in eigen kring te kunnen overleggen. Het streven was om in één uur hiermee klaar te zijn zodat er nog tijd over was voor onderling QSO. En dat is aardig gelukt. In onze jaarvergadering werd het jaarverslag van onze afdelingssecretaris zonder amendementen goedgekeurd en dat gold ook voor het financieel overzicht van onze penningmeester na beantwoording van enkele vragen van de leden. De financiële reserves zijn licht toegenomen in het afgelopen jaar.

Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

14 januari 2014 – Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst 2014Op dinsdag 14 januari was het zover: gezamenlijk werd het glas geheven op een goed amateurjaar 2014. Het begin dit jaar was zeker goed te noemen met een opkomst van ca. 40 leden van beide verenigingen. Dat gaf levendige onderlinge QSO’s onder het genot van koffie en een lekker stukje taart. Roelof Waninge (PA4RW) zorgde voor een technisch intermezzo met een interessante uitleg wat er allemaal mogelijk is met het Arduino computerboardje.

Lees meer

10 december 2013 – Eindejaarsavond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gecombineerde afsluitingsavond van het jaar was weer gezellig. De leden die twee dia’s over hun hobby hadden ingeleverd vertelden met verve over datgene waar ze warm voor liepen. In veel gevallen spatte het enthousiasme eraf en werd de hun toegemeten tijd van twee minuten ruimschoots overschreden. Maar dat deerde de geïnteresseerde toehoorders niet zo te merken. Voor sommige leden was het een verrassing dat, hoewel ze geen dia’s hadden ingeleverd, toch hun naam en call samen met een dia op het scherm verscheen en ze uitgenodigd werden om iets te vertellen. De inwendige mens kwam ruimschoots aan bod. We begonnen met cake, later kwamen er zoutjes, oliebollen en lekkere hapjes bij. Een oproep om je aan te melden voor de komende PACC contest begin volgend jaar en mee te denken over de technische opzet daarvan werd met verve door Rijk gedaan. We hopen op een goede respons! Met een opkomst van meer dan 30 leden waren beide besturen ook weer dik tevreden. Ongemerkt werd het laat. De laatste leden vertrokken pas na elven en een betere indicatie voor een geslaagde avond kun je niet wensen.

Mans PA0MBJ

12 november 2013 – Nostalgie, HS voeding en Verkoping

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedenkwaardige avond. Het was de laatste keer dat wij bijeen kwamen in het Volkshuis in Wageningen. Dat feit is op passende wijze herdacht en de voorzitter heeft Toine bedankt voor zijn inzet voor de verzorging van koffie en fris de afgelopen jaren. Op de nieuwe locatie in Ede is er een bar-team van de verhuurder aanwezig zodat vanaf nu alle leden zich voor de volle honderd procent kunnen wijden aan de clubactiviteiten. De opkomst was behoorlijk groot, we mochten 36 leden van beide verenigingen turven.

Het thema was nostalgie. PA0MBJ gaf een korte presentatie hoe je met goed verkrijgbare laagspanningstrafo’s en wat elco’s en diodes op eenvoudige wijze een buizenvoeding kan maken om oude buizenapparatuur weer eens een keer tot leven te brengen. Hierna waren diverse nostalgische zaken te bewonderen en dat ging vanaf een Heathkit buizenontvanger tot aan een Kipp spiegelgalvanometer. De eigenaren van die nostalgia hadden er ook een verhaal bij

dat zeker de moeite waard was om aan te horen. Diverse OM’s hadden de nodige spullen voor de verkoping aangevoerd zodat hier en daar zaken van eigenaar wisselden. We kunnen terugkijken op een gezellig drukke avond waarop ook weer voldoende gelegenheid voor onderling QSO was.

 

 

Mans PA0MBJ

8 oktober 2013 – Uitslag enquête samenwerking VRZA, meetavond

Dinsdag 8 oktober 2013 was een belangrijke datum in de historie van de VERON afdeling Wageningen. Fred Verburgh (PA0FVH) maakte de uitslag van de VERON enquête bekend over het voortaan samen met de VRZA afdeling Zuid-Veluwe organiseren van verenigingsavonden en over de locatie waar die avonden gehouden gaan worden. Bijna driekwart van de VERON leden hadden gereageerd. Unaniem was men voor het gezamenlijk houden van verenigingsavonden en de overgrote meerderheid van de VERON leden is positief om voorlopig de sportkantine van korfbalvereniging CKV Reehorst in Ede daarvoor te bestemmen. Met als kanttekening dat de voorkeur uitgaat naar een locatie in Bennekom om op die manier de reistijd van mensen uit de Betuwe binnen de perken te houden. Wel moeten dan de voorzieningen gelijkwaardig zijn aan die in Ede en dat geldt ook voor de huurprijs. Hierna bleek dat een stemronde onder de VRZA leden een unanieme goedkeuring opleverde voor het samen optrekken van beide verenigingen. Beide verenigingen zullen hun zelfstandige status behouden. We werken samen, houden gezamenlijke clubavonden en betalen gezamenlijk de kosten. Beide besturen hebben ter plekke besloten om de knoop door te hakken en vanaf 2014 alle avonden gezamenlijk te houden op de 2e dinsdag van de maand, voorlopig in Ede en ook de Wageningse en Edese ronde op 2 meter gezamenlijk te gaan draaien op de maandag vóór de verenigingsavond.

De opkomst was uitstekend, ongeveer 30 VERON en VRZA leden waren op komen dagen, o.m. voor de mogelijkheid om te meten aan apparatuur en antennes. Robert (PA1RK) had een grote hoeveelheid mooie en vooral zware meetapparaten meegebracht, w.o. een network analyser en een meetzender. Andere OM’s hadden de berg meetapparatuur aangevuld met een oscilloscoop, een counter en HF apparatuur voor metingen aan transceivers. Er was een ruime belangstelling, de een kwam met een zelfgebouwde dummyload, de ander met een transceiver of een antenne. Iedere inbrenger wist na afloop of zijn apparaat wel of niet goed functioneerde. Intussen was het gezellig door onderling QSO, het nuttigen van consumpties en het bekijken van de zojuist ontvangen QSL kaarten. Om half elf keerden de laatste OM’s huiswaarts na het bijwonen van deze gedenkwaardige avond.

Foto’s

Mans PA0MBJ