11 februari 2014 – Jaarvergadering 2014

Jaarvergadering 2014Onze jaarvergadering werd tegelijkertijd gehouden met die van de VRZA afd. Zuid Veluwe. Beide clubs betrokken verschillende zaaltjes om ongestoord in eigen kring te kunnen overleggen. Het streven was om in één uur hiermee klaar te zijn zodat er nog tijd over was voor onderling QSO. En dat is aardig gelukt. In onze jaarvergadering werd het jaarverslag van onze afdelingssecretaris zonder amendementen goedgekeurd en dat gold ook voor het financieel overzicht van onze penningmeester na beantwoording van enkele vragen van de leden. De financiële reserves zijn licht toegenomen in het afgelopen jaar.

Toine deed verslag van de bevindingen van de kascoWattmeter door Mans PA0MBJntrole commissie waarna de penningmeester decharge werd verleend. voor dit jaar bestaat de kascontrole commissie uit Jelte den Ouden, Ruud Ivens en Hans Baard. Onze afdeling zal op de komende VR vertegenwoordigd worden door Wouter Lingeman, Gerrit Plasman en Cor Steevens. De leden stellen het op prijs als ook dit jaar een uitje wordt georganiseerd. de voorstellen zijn: het zendermuseum, het radiomuseum en de Gerbrandy toren. Samen met de VRZA zal een keuze worden gemaakt. Door het samengaan met de VRZA afd. Zuid Veluwe wordt de velddag nu ook gezamenlijk aangepakt. VERON leden worden aangemoedigd om hieraan ook deel te nemen. Als knutselproject wordt door Mans een eenvoudige richtingsgevoelige RF Wattmeter voorgesteld. Momenteel zijn goedkope metertjes beschikbaar. Liefhebbers kunnen die op de volgende clubavond kopen bij Erik PA7ES die een doos vol zal meenemen.

Op de omschakelaar na, die de meesten nog wel hebben liggen in je junkbox zijn de componentenkosten minimaal.

Foto’s

Mans PA0MBJ