13 november 2018 – Verkoping

VRZA ChequeOp 13 november hielden de VRZA afdeling Zuid-Veluwe en de VERON afdeling Wageningen de jaarlijkse verkoop avond. De avond begon met een aantal mededelingen van de voorzitter van de VRZA en de secretaris van de VERON.

Tijdens de mededelingen werd ook duidelijk waar de voorzitter van de VERON was deze avond, Mans PA0MBJ was nog herstellende van een operatie. Ook werd het ziektebed van Piet PA3ANH genoemd. Beide van harte beterschap gewenst namens de beide afdelingen. Na de mededelingen hadden twee van onze gasten ook nog iets mede te delen, deze gasten waren Ruud PA3RGH en Dennis PA3WOB, die namens het landelijk bestuur van de VRZA aanwezig waren. Ruud en Dennis kwamen de VRZA afdeling Zuid-Veluwe feliciteren met het feit dat de afdeling er meer dan tien nieuwe leden bij had weten te krijgen, en deze prestatie te belonen met een cheque van €1000,- voor de afdeling. Onder luid applaus nam André PE0AVS, de penningmeester van de afdeling, de cheque in ontvangst.

Verkoping PA5WNNa dit alles werd overgegaan tot de geplande avond, namelijk de verkoping. Onder leiding van de veilingmeester of afslager Wolter PA5WN passeerden diverse items de revue. Onder andere diverse spullen die Wouter PG2W had meegebracht van wijlen Kees PA0LL werden goed verkocht. Ook onze gasten konden de te verkopen items niet weerstaan en deden ook fanatiek mee aan de veiling. Ondergetekende heeft van alles voorbij zien komen, van router tot walnoten, van soldeerloep tot VHF lineair. Alles werd zoals eerder gemeld goed verkocht en al met al heeft deze veiling de clubkassen met ruim €110,- gevuld.
Coen PF1A