Actieve antenne knutselproject

Actieve antenneDe actieve antenne is een knutselproject van de VERON afdeling Wageningen en de VRZA afdeling Zuid-Veluwe. Mans PA0MBJ heeft een variatie gemaakt op het ontwerp van DL4ZAO, welk afstamt van het oerontwerp van Roelof Bakker PA0RDT.

E-veld

Een actieve antenne is een antenne geschikt voor alleen ontvangst. De antenne gebruikt een metalen plaatje of een spriet (whip) als antenne, die veel korter is dan de golflengte van de te ontvangen signalen. De zeer korte antenne pikt signalen op d.m.v. capacitieve koppeling met de elektrische component (E-veld) van het elektromagnetisch veld. Het E-veld wekt een potentiaalverschil op tussen het antenneplaatje en de geaarde mast 0f mantel van de coax kabel. Dit hoog-Ohmige potentiaalverschil gaat naar de source volger (FET).

Toepassingen

Een actieve antenne is goede hulp-antenne voor het X-phase QRM killer project. Als ontvangst antenne indien het niet mogelijk is een dipool antenne weg te spannen voor de lage banden. Ook is een dergelijke antenne (MiniWhip) in gebruik bij de WebSDR van de Universiteit Twente.

BIAS-TEE

BiasTDe benodigde voedingsspanning van 12V (minimaal 150mA) wordt via de coaxkabel aangeleverd. Het BIAS-TEE printje zorgt voor voeding via de coaxkabel naar de actieve antenne. Ook zorgt dit printje voor ontkoppeling van de voedingsspanning op de coaxkabel naar de transceiver of ontvanger.